ค้นหาความลับของ

กรุงเทพที่ซ่อนไว้

เปิดประสบการณ์ประวัติศาสตร์ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางถนนพัฒน์พงศ์

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magn Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magn Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magn
  • Our first philosophy to impress you.
  • Our seond philosophy to impress you.
  • Our third philosophy to impress you.
  • Our fourth philosophy to impress you.

DISCOVER BANGKOK

Through The Eye of Patpong

Discover Patpong Museum

20 second summary of all the nice things to see at the Patpong Museum. 100 years history, CIA, David Bowie, Exotic Dancers and more...

Click & type your desired text for this sentence. This sentence is for the brief description of the above title. Remember to keep it relevant. It can be as long or as short as you want. Click & type your desired text for this sentence.
Click & type your desired text for this sentence. This sentence is for the brief description of the above title. Remember to keep it relevant. It can be as long or as short as you want. Click & type your desired text for this sentence. This sentence is for the brief description of the above title. Remember to keep it relevant. It can be as long or as short as you want.

" Type any words from the founder of your barber. Remember to change the name & position of the founder below. Also note that this is a slider, so you can easily add more slides as you see fit. "

Harley Norman, Founder of Divi Barber
IN PATPONG YOU WILL

Explore Bangkok Naughtier Side

Click & type your desired text for this sentence. This sentence is for the brief description of the above title. Remember to keep it relevant. It can be as long or as short as you want. Also feel free to list your philosophy below in bullet points.

 

Click & type your desired text for this sentence. This sentence is for the brief description of the above title. Remember to keep it relevant. It can be as long or as short as you want. Also feel free to list your philosophy below in bullet points.

  • Our first philosophy to impress you.
  • Our seond philosophy to impress you.
  • Our third philosophy to impress you.
  • Our fourth philosophy to impress you.

OUR COLLECTION

Expand Your Horizon

DAVID BOWIE IN PATPONG

Click & type your desired text for this sentence. This is brief description for the above title. Type whatever things that relate to the above hair stylist. Try to make it more attractive to book an appointment with him.

The Go-Go Revolution

Click & type your desired text for this sentence. This is brief description for the above title. Type whatever things that relate to the above hair stylist. Try to make it more attractive to book an appointment with her.

The XXX Side of Patpong

Click & type your desired text for this sentence. This is brief description for the above title. Type whatever things that relate to the above hair stylist. Try to make it more attractive to book an appointment with him.

GREAT FEEDBACK FROM CUSTOMERS

Words of our happy customers

CUSTOMER NAME

Sub-heading

Type your testimonial for this customer. You can type as long as you want. Remember to change the name & position of the client below. This is a slider, so remember to change the other slides as well.

CUSTOMER NAME

Sub-heading

Type your testimonial for this customer. You can type as long as you want. Remember to change the name & position of the client below. This is a slider, so remember to change the other slides as well.

READY TO BOOK YOUR TICKET?

Contact us to order a ticket now

Just give us a call directly

Our phone number is +42 600 3923 888. Just drop us a call & or Whatsapp us if you want & we will respond to you shortly. We are friendly.

Or come & visit our barber shop

We are located at 245, Bedford Street, New York City. We are open daily from 12pm to 6pm. You are always welcome to visit our barber shop.

Or use the form below to inform us

2 + 8 =