การขยายตัวของพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

      หลังจากที่พิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ได้ทำการเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการเปิดขยายพื้นที่เพิ่ม...

READ MORE

ประวัติศาสตร์ของพัฒน์พงศ์ : สถานบันเทิงยามค่ำคืนแห่งแรกในกรุงเทพ

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พัฒน์พงศ์เคยเป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ผู้คนนิยมมามากที่สุด พัฒน์พงศ์มีเรื่องน่าสนใจมากมาย...

READ MORE